П`ятниця, 31.03.2023, 05:17
Вітаю Вас Гість | RSS

Чайкинський навчально-виховний комплекс

Форма входу

З досвіду роботи

АНКЕТНІ  ДАНІ  БІБЛІОТЕКАРЯ

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

          Гоман Тетяна Вікторівна

 Дата народження

           28 жовтня 1961рр.

 Освіта

           вища

Спеціальність за освітою

      ЗТД та праця

Навчальний заклад

         Чайкинський НВК

 Стаж роботи

         педагогічний  – 35 років

         робота у бібліотеці – перший рік

Поштова адреса

        Чернігівська область

        Новгород – Сіверський район

        с. Чайкине

 

 

З книжки починається самовиховання,
індивідуальне духовне життя.
Книжка повинна стати для кожного вихованця другом,
наставником і мудрим учителем. 
В.О.Сухомлинський

Життєвий девіз: Працюйте, знаходьте спокій у праці, ні в чому іншому його

 

не знайти! Задово­лення пролетить - воно для себе; праця залишить слід довгої радості - вона для інших.

Творче кредо.  Працюючи у шкільній бібліотеці, я поставила собі за мету зро­бити все можливе, щоб мої читачі дружили з кни­гою, щоб із книги, як із найчистішого джерела, черпали знання і почуття гарячої любові до своєї Вітчизни, свого народу, щоб з непідробним інтере­сом входили у широкий і багатогранний світ, який відкриває книга, жили за давно встановле­ним мудрим законом істинної культури: ні дня без читання!

Всю свою індивідуальну та масову роботу спря­мовую на виконання цієї мети.

Завдання національної школи - дати учням глибокі та міцні знання з основ

наук, сформувати відповідне ставлення до набутих знань, стійку по­требу до навичок самоосвіти, вміння застосовува­ти набуті знання в життєтворчій діяльності.

Основне завдання шкільної бібліотеки і бібліот­екаря зокрема - навчити дитину любити книгу, учнів-читачів користуватися бібліотекою, її фон­дами, довідково-бібліографічним апаратом.

Головне, що визначає, обумовлює атмосферу життя нашого суспільства на сучасному етапі - це надихаюча творчості, пошуки нових технологій, нетрадиційних шляхів, які дозволяють нам позбу­тися тягаря застарілих проблем. Саме з такої по­зиції хотілося б оцінити найближчі перспективи бібліотечної роботи з дітьми.

Саме ми повинні зрозуміти і пояснити всім: ди­тяча та юнацька книга - це не просто джерело інформації. Це привід для роздумів, спілкування, вибору самостійної життєвої позиції, ідеалу.

Книга – чудове надбання людства, наш кращий порадник і друг, вірна супутниця життя. Вона допомагає нам краще зрозуміти навколишню дійсність, вивчати довід старших поколінь. І нам потрібно пам’ятати настанову видатного педагога В.О.Сухомлинського про те, що «читання як джерело духовного збагачення не зводиться до вміння читати: з цього вміння воно тільки починається…» Тому треба домагатися не читання заради читання, а як самостійної діяльності дитини у світі книжок з якої починається її освіта, самоосвіта, формування високих художніх смаків, гармонійний розвиток особистості.

Дитина бачить у книзі магічну силу, яка може схвилювати, порадувати, вразити, дати відповіді на запитання, які ставить перед нею життя. Тож ми, шкільні бібліотекарі повинні доносити до учнів знання, накопичені життєвою мудрістю ба­гатьох поколінь, бо молоді люди, що навчаються - це наше майбутнє.

Шкільна бібліотека - саме та крапка на карті села, міста, держави, де зароджуються і горять найбільш яскраві думки і почуття, вона - центр духовної культури, де закладається духовне здо­ров'я нації. Впевнена, що бібліотека має бути цен­тром духовного становлення особистості, духовної культури учнів, надбань вітчизняної і світової культури.

Сучасна школа спрямована на забезпечення всебічного розвитку та формування компетентностей особистості шляхом навчання та виховання, які грунтуються на загальголюдських цінностях, на принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, систематичності, інтегрованості, єдності навчання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги і інтересах людини, родини, суспільства, держави.

У законі України «Про загальну середню освіту» важливе місце відводиться культурно-виховній і просвітницькій роботі в закладах освіти. Шкільна бібліотека є важливим засобом і формою втілення в життя цієї вимоги. Саме вона сприяє формуванню культури, саморозвитку особистості дитини, підвищенню інформаційної, освітньої, виховної, інтелектуальної діяльності школярів. Ми повинні дати учням глибокі і міцні знання з основ наук, сформувати відповідальне ставлення до набуття знань, стійку потребу і навички самоосвіти, вміння застосовувати набуті знання на практиці, навчити дітей любити книгу, сприймати її як невичерпне джерело пізнання світу, прищеплювати навички бібліотечно-бібліографічнної грамотності. І в цьому велике значення  відіграє книга.

Невипадково В.О.Сухомлинський особливу роль відводив книзі. Книгу він називав великим дивом людської культури, невичерпним джерелом знань, мудрості багатьох поколінь. Виховання любові і поваги до книги він називав одним з найголовніших і найбільш складних завдань школи.

В школі навчаємо і виховуємо дітей за допомогою книги, і тому ду­же важливо, щоб  головним кабінетом, кабінетом номер один була бібліотека, оскільки в ній зібрано навчально-виховну, мето­дичну, інформаційну літературу.

Усю роботу проводжу згідно річного плану, спрямовую її, виходячи з основних документів про школу, про бібліотеку, які визначають стра­тегічні завдання, пріоритетні напрямки і шляхи реформування освіти й виховання. Річний план шкільної бібліотеки є складовою частиною нав­чально-виховної роботи школи. Він затверд­жується щорічно на засіданні педагогічної ради школи у серпні місяці. Наприкінці навчального року звітую перед директором та педагогічною ра­дою школи про проведену роботу.

Веду чіткий облік роботи з читачами-учнями, педагогами та батьками у щоденнику роботи шкільної бібліотеки, де фіксується цифрова (кількість читачів, відвідувань, книговидача то­що) та текстова (масові заходи, індивідуальна, інформаційна робота) форми роботи.

Шкільна бібліотека підтримує тісний зв'язок з з бібліотеками району, з бібліотекою районного методичного кабінету, яка надає  мето­дичну допомогу.

З метою бібліотечної самоосвіти регулярно відвідую семінари, засідання, що організовуються районним методичним кабінетом.

Для учнів розроблено тематику бібліотечно-біографічних бесід, які допоможуть їм розібратись в морі книг, а також створено «Куточок читача»,

 де розміщено пам'ятки:

 - «Як вибрати книгу для читання»,

 - «Як працювати з підручниками»,

 - «Як працювати з довідковою літе­ратурою»,

 -  «Як написати реферат».

Бібліографічні огляди поєднуються з підбором літератури і створенням книжкових поличок:

  - «Кращі книги - нашим дітям»,

  - «Стежками рідно­го краю»,

  - «Мій рідний край»,

  -  « Рідна мова – рідне слово»,

  - «Для вас, батьки»,

  - «Шкідливим звичкам. Ні!» та інші.

У школі стали традиційними заняття з основ бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів. Проводяться уроки за такими темами:

  - «Книга та її основні елементи»,

  - «Читач у бібліотеці» ,

  - «Щоденник читача» ,

  -  «Науково-популярна література»,

  - «Про книгу та бібліотеку»,

  - «Структура книжки»,

  - «Книгу читати – усе знати»,

  -  « Самостійна робота над книгою» та інші.

Бібліотечні уроки – це незвичайні уроки. Їх мета – розвиток бібліотечних та бібліографічних навичок у дітей, виховання інтересу до книги, як засобу успішного засвоєння шкільних наук, виховання культури читання, бажання працювати з довідковими виданнями та ін.

Популяризація літератури з метою забезпечен­ня інформаційних потреб учнів здійснюється про­веденням різних масових заходів шкільною бібліотекою разом з педагогічним колективом, а саме:

 -  вікторина «Чи знаєш ти свій рідний край?»;

 - брейн-ринг «До нас в гості завітала казка»;

 -  кон­курс ерудитів «Юні читайлики»;

 - класна година «Твоє здоров'я у твоїх руках»;

 - година цікавої інформації «Історія писемності»;

 -  виховна година «Конституція України - основний закон»;

 - наро­дознавчий урок «У своїй хаті - своя правда»;

 - го­дина спілкування «Душа природи - душа добра»;

 -  конкурс творів «Читати чи не читати. Ваша точ­ка зору»;

 - парад літературних героїв.

В повсякденній роботі широко використовую бесіди, індивідуальні консультації. Найбільш розповсюджені форми індивідуального керівництва читанням – бесіди під час яких виховується культура читання.

 - Як читати книгу та запис прочитаного;

 - Як берегти книжку;

 - Основні елементи книги;

 - Твої помічники у доборі книжок;

 - Як користуватися довідковою літературою;

 - Науково - популярна література.

Усі заходи супроводжуються книжковими виставка­ми, біля яких проводяться огляди, бесіди.

Книжкова виставка – це широко розповсюджена в бібліотеці оперативна форма масової роботи. Виставки бувають тематичними, жанровими, присвячені якомусь виду літератури, творчості письменника та ін. Виставки експонуються впродовж певного часу, щоб діти, вчителі, батьки мали можливість з нею познайомитись. Оформлено такі виставки:

-         «Кращі книги – нашим дітям»

-          «Книга – джерело народної мудрості»

-         « У світі цікавого»

-          «Козацькому роду нема переводу»

-         « У світі казки чарівної»

-         « Україно – краю рідний»

-         « Вічний як народ…»

На допомогу учням і вчителям є тематичні папки:

-         «З історії рідного краю»,

-          «З любов'ю до природи»,

-         «Видатні українці» та інші.

Во­ни допомагають учням у підготовці домашнього завдан­ня, написанні рефератів тощо. Спільно з педагогічним колективом приймаю участь у проведенні предметних тижнів, надаю допомогу в підготовці і проведенні виховних за­ходів, класних годин, батьківських зборів. Висту­паю на педагогічних нарадах.

Традиційним у школі стало святкування Тиж­ня дитячої та юнацької книги, у ході якого ор­ганізовую читацькі конференції і книжкові вис­тавки, літературні ранки, проводжу бесіди з учня­ми про нові видання, конкурс малюнків

 «До нас завітала в гості казка», конкурс дитячих загадок та віршів «Серпанками легенькими, казками та легендами повито рідний край».

Щорічно у школі відзначаємо Всеукраїнський день бібліотек. Разом з педагогічним колективом проводжу різноманітні заходи, а саме:

- усний журнал «Книга - твій друг»

   - подорож у минуле «Перші бібліотеки на Русі»

-  виховне заняття «Бібліотека - книжчин дім»

Проводимо шкільний огляд-конкурс «Живи, книго!» В кожному класі створено пости бережливих. Щомісячно вони проводять рейди-перевірки стану підручників. Двічі на рік разом з мерією Шкільного Містечка підби­ваємо підсумки огляду конкурсу. Результати відо­бражаємо на стенді «Живи, книго!», який розта­шований у фає школи. Класи-переможці нагоро­джуємо грамотами.

У бібліотеці працює «Книжкова лікарня». Ра­зом з членами книжкової лікарні ремонтуємо книжки, даруємо їм друге життя.

У бібліотеці завжди людно. Сюди приходять бібліотечні активісти, які допомагають мені в ор­ганізації виставок, оформленні тематичних па­пок, проведенні масових заходів.

Частими гостями бібліотеки є і дорослі - бать­ки учнів. Я надаю їм інформаційно-методичну до­помогу. Організовую консультації для батьків із питань керівництва читанням, виступаю на батьківських зборах «Домашня бібліотека та її роль у вихованні читацької культури», оформле­на книжкова виставка «Для вас, батьки».

Ось таким чином, спрямовую всю роботу бібліотеки, яка покликана сприяти вихованню різносторонньо розвинутої особистості, забезпе­ченню різноманітності змісту освітнього процесу, вихованню в учнів інформаційної культури, лю­бові до книги, культури читання.

 

 

 

Календар
«  Березень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів

Copyright MyCorp © 2023
Створити безкоштовний сайт на uCoz